Barn & Föräldraföreningen

Föreningen vill ordna kul fritidsaktiviteter för barnen vid Kyrkskolan och deras föräldrar. Föreningen bildades 1984 och har en styrelse bestående av frivilliga föräldrar. Idag har Bof 35 st medlemsfamiljer.

Möten hålls ca en gång per månad och dessa möten är öppna för alla. En representant från Bof närvarar vid Föräldrarådsmöten som är en länk till skolan där även skolans rektor närvarar varje gång.

Några återkommande aktiviteter i Bof’s regi är:

  • Sportlovsaktiviter
  • Äggletning vid Gammelgården vid påsk.
  • Skolavslutningsfika
  • Halloweenfest
  • Vår/höstresa
  • Spolning av rinken.

Kontakt:
Anna-Karin Ander Glöde, 0706654677
annakarin_ander@hotmail.com

Bli medlem!
Familj: 200 kr / läsår.

Mer info:

Styrelsen