Kontakt och styrelse

Telefon- och besökstid Möklintagården

vardagar kl 09-12
Tel: 0224-801 43
email: bygdegard at moklinta.se

STYRELSE 2017

ORDFÖRANDE:
Dan Kihlgren, 070-380 43 26

Ordinarie:
Hans Avelin, sekreterare
Asthrid Gustafsson
Kenneth Friberg
Sara Gidlund

Suppleanter:
Irmelin Gunnarsson
Maria Johansson
Per-Arne Lindberg

Kansli:
Ronja Nordin, tel: 0224-801 43

Vaktmästare:
Kenneth Friberg,  jourtelefon 0705-191 191

Revisorer:
Ragnar Berglund
Bo Ståhlberg

< Föreningen Möklintagården