Kontakt och styrelse

Telefon- och besökstid Möklintagården

vardagar kl 09-12
Tel: 0224-801 43
email: bygdegard at moklinta.se

STYRELSE 2018

ORDFÖRANDE:
Dan Kihlgren, 070-380 43 26

Ordinarie:
Carola Gunnarsson, vice ordförande
Cecilia Gref, sekreterare
Asthrid Gustafsson, kassör

Suppleanter:
Sara Gidlund
My Lindvall
Per-Arne Lindberg

Kansli:
Cecilia Gref (vikarierar under Ronja Nordins föräldraledighet), tel: 0224-801 43 (kl 9-12)

Vaktmästare:
Kenneth Friberg,  jourtelefon 0705-191 191

Revisorer:
Ragnar Berglund
Mats Abrahamsson

< Föreningen Möklintagården