Möklinta biblioteksfilial

Biblioteket i Möklinta finns i Möklinta Kyrkskola.
Öppettiden är tisdagar 14.00-19.00. Då finns en bibliotekarie på plats.
Man kan även låna/lämna tillbaka böcker när skolan är öppen.

Telefon 0224-556 92

stadsbibliotek at sala.se