Möklinta Drivmedel ekonomisk förening

Vi driver macken i Möklinta med diesel och bensin som levereras från Dalviks oil.

Historik

I december 2010 bildades Möklinta Drivmedel ekonomisk förening.
Föreningen första mål var att få till ett nytt tankställe och sedan driva tankstället.
Anläggningen färdigställdes och kördes igång den 15 januari 2012 och officiell invigning genomfördes under Möklintaveckan den 14 juli 2012.

Det hade fram till 31 december 2012 sålts 237 andelar á 1000 kr och drygt 400 m3 bensin och diesel.

Asfaltering av macken utfördes under juni 2013. Tillstånd att sätta upp 20 sålda reklamskyltar beviljades från länsstyrelsen och monterades sommaren 2013.

fng19_macken-maj13

Kontaktperson Sven-Gustaf Andersson
E-post mosters2 at hotmail.com  eller moklintadrivmedel at moklinta.se

Mer info:

Styrelse