Möklinta Hembygdsförening

Möklinta Hembygdsförening förvaltar Gammelgården i Möklinta med dess museum och anordnar olika aktiviteter under året.

Läs mer på Hembygdsföreningens egen hemsida.

gammelgarden_ingang_03