Möklinta Kyrkskola

Rektor: 0224-74 80 26
Kansli: 0224-74 84 83
Fritidshem/förskola Bamse: 0224-74 84 82
Personalrum: 0224-74 84 83
Skolbespisning: 0224-74 74 78
Skolsköterska: 0224-74 80 92
Vaktmästare: 0224-74 84 86

Länk till skolans egen hemsida