Möklinta PRO

Är du pensionär?!
Kom med i vår gemenskap och ha trevligt på våra träffar!
PRO Möklinta hälsar dig välkommen att bli medlem.

PRO behövs och vi behöver DIG!
Ju fler vi är desto starkare vi blir!

PRO Möklinta har cirka 130 medlemmar.

Aktiviteter och arrangemang som vi ordnar:

  • Månadsmöten
  • Boule, som vi spelar hela året. På sommaren på egna banor vid IP och på vintern i Krylbo innehall.
  • Bussresor. Allt från teaterresor till resor med hemligt mål.
  • Läsecirklar
  • Studiecirklar
  • Bingo vinterhalvåret
  • Mattcurling vinterhalvåret

Vi arbetar aktivt för att utöka med nya aktiviteter och tar gärna emot förslag.

Vi bevakar våra medlemmars rättigheter inom vården och omsorgen samt äldreboende m.m.

Så här trevligt har PRO på sina danser.
Så här trevligt har PRO på sina danser.

Kontaktperson Bengt Svensson 0224-802 85
E-post bengt.svensson at sheab.net
Hemsida http://www.pro.se/Distrikt/Vastmanlands-Lan/Samorganisationer/Sala/Foreningar/Moklinta/
Bli medlem! Ring Bengt 0224-802 85, Majvor 0224-800 40

Mer info:

Styrelse