Möklinta socken

Fakta om Möklinta Socken

Här finns:
– ca 1200 bofasta personer
– ca 50 företag
– närmare 100 jord/skogsbrukare, varav 3 gårdar med mjölkproduktion
– 4 separata museer/utställningar öppna för besökare
– livsmedelsbutik med pizzeria, som också är ombud för apotek
– bensinstation
– förskola och skola årskurs 1 till 6
– Färnebofjärdens Naturreservat, flera bra fiskesjöar samt fina bär- och svampmarker inpå knutarna
– drygt 10-talet aktiva ideella föreningar
– en vacker kyrka med anor från 1300-talet
– gott om vilda djur – lo, älg, rådjur, varg, räv och en hel del sällsynta fågelarter.
– Västmanlands största Bygdegård (Möklintagården)
– hembygdspark (Gammelgården)
– idrottsplats med gräsplan
– skidbacke med lift
– motionsslinga med elljus

Möklinta sockens totala areal är ca 25 500 ha. Därav 17 500 ha skog. Det betyder att du som besökare kan vandra i naturen en hel dag, utan att möta annat än skogens egna innevånare. Här är lugnt och fridfullt, nästan ingen stress. Människorna är vänliga och välkomnande – här har man tid!

Läs mer under ”Historik” så får du se varifrån sockennamnet kommer.