Möklintagården

fng3_mg3035aw

Möklintagården är Möklinta sockens Bygdegård och dess Kulturhus.
Gården invigdes i oktober 1953 och har sedan dess renoverats, byggts ut och fått en handikappanpassad entré.

Möklintagården ägs och drivs av en ideell förening. Därför är det extra viktigt att vara medlem. Genom medlemskap stöder ni bevarandet av Möklintagården, förmånligare hyra av lokalerna m.m.
Medlemsavgiften är 150 kr/enskild, 300 kr/familj och 400 kr/företag alt. förening.
Avgiften sätts in på Möklintagårdens bankgiro 882-8964. Glöm ej namn & adress.

Vi är också tacksamma för all tänkbar sponsring från såväl företagare som enskilda personer. Kontakta styrelsen för mer information.

Den totala ytan om 938 kvm rymmer flera fina salar för uthyrning, ett fullt utrustat restaurangkök, bastu och en hel del annat.

Möklintagården verkar också som kyrkans församlingshem.

Mer information om lokalerna, uthyrning, priser och bokning hittar Ni under respektive rubrik.

I Möklintagården har även FOTO Friberg sin studio.

fng3_bygdecenter bild ute

En dokumentär bild när ordförande Mats Abrahamsson och vice ordf Kenneth Friberg hissar svenska flaggan för första gången den 26 augusti 2013 på den nya 12 m höga flaggstången.
En dokumentär bild när ordförande Mats Abrahamsson och vice ordf Kenneth Friberg hissar svenska flaggan för första gången den 26 augusti 2013 på den nya 12 m höga flaggstången.

< Föreningen Möklintagården