Röda Korset Möklinta

Röda Korset är en internationell hjälporganisation, vars yttersta uppgift är att lindra och förhindra mänskligt lidande var de än förekommer, i Sverige eller ute i världen. Det handlar om våra medmänniskor, om att respektera och skydda människors värde, om att ge hjälp först till den som behöver det mest, oavsett orsak.

Kontaktperson Margareta Ericzon, tel 0224-800 71
Hemsida http://kommun.redcross.se/sala/