Samhälle

Möklinta har i många år haft stadig inflyttning från storstäderna, inte minst storstadsområdet Uppsala-Stockholm.

Det som oftast lockar är närheten till naturen, möjligheten att ha egen häst och så förstås den lugna, friska och fridfulla miljön.

Distriktssköterskemottagning

Hos distriktssköterskan kan du bl.a. få hjälp med blodtryckskontroll, såromläggning, hudutslag och vaccinationer mm.

telefontider må-fre 8-9
0224-801 49

Besöksadress
Åsvägen 31, Möklinta Kyrkby

Möklinta Livs – vår egen lanthandel – ligger i kyrkbyn strax intill Möklintagården (Västmanlands största bygdegård!). Lanthandeln har även pizzeria och är apotektsombud.
Läs mer

För barnfamiljer

I Möklinta kyrkby ligger ”Kyrkskolan” som innehåller förskola, fritis och skola för årskurserna 1 till 6:e klass. Det finns dessutom ett flertal dagmammor runt om i socknen.
Högstadium finns i Sala, som ligger 23 km söder om Möklinta kyrkby.

Vi har flera föreningar som är inriktade på barn och barnfamiljer, till exempel ”BoF” – ”Möklinta Barn och Föräldraförening” som anordnar mängder av kul aktiviteter under året.

För de lite äldre barnen har vi ”SMU-scout” (från årskurs 4) samt ”Nying” (lågstadiet) som oftast håller till i SMU-lokalen i Missionskyrkans (Hammarby) källare.

För idrottsintresserade barn och ungdomar så har Möklinta IF fotboll och innebandy. Se mer under Möklinta IF.

Vi har också en skidbacke med lift samt elljusspår, båda förvaltas av föreningen Möklinta Äventyrsbacke o Elljusspår.
Elljusspåret är 2,5 km. På spåret kan du springa, gå eller åka längdskidor.

För seniorer

Möklinta PRO är en aktiv förening med en tätbokad kalender, där vi samlas i Möklintagården för soppluncher, danser, auktioner och mycket mer!
Vi anordnar också en hel del utflykter och teaterbesök.

För hundägare

Mitt i kyrkbyn ligger företaget ”Möklinta Hundcenter”, och på samma gårdsplan brukar föreningen ”Möklinta Kennelklubb” hålla sina kurser och aktiviteter. Under vecka 28 varje sommar hålls det hundutställningar och stallcaféet är öppet med servering.

För hästägare

I takt med att mjölkkorna minskar ute på landet ökar istället hästarna. Allt fler intresserar sig för hästsport och hästägande. Just nu pågår ett projekt som har som ett av målen att få till ett nät av ridleder genom socknen. Möklinta Ryttarförening har även en ridbana som medlemmarna kan utnyttja.

Bibliotek

Vi har ett bibliotek – filial till stadsbiblioteket i Sala, som är inhyst i kyrkskolans byggnad. Biblioteket är öppet tisdagar 14.00 – 19.00 men det går även att låna och lämna tillbaka böcker övriga tider – när skolan är öppen.

På biblioteket arbetar Agnetha Wimnell och Anna Eklund.

Telefon 0224-556 92.

stadsbibliotek@sala.se

Körverksamhet

I Möklinta finns tre aktiva körer!

Möklintakören och Kyrkokören leds av kantor Anna-Karin Ander Glöde.
Barnkören (som övar i Möklinta kyrkskola) leds av Anna-Karin Ander Glöde.
För mer information om körövningstider m.m. kontakta Anna-Karin.
Telefon 0224-67 54 34

Anna-Karin

Kyrka

I Möklinta finns dels Möklinta Kyrka (Svenska kyrkan) och Missionskyrkan (SMU). Möklinta Kyrka ligger uppe på åsen strax öster om skolan, medan Missionskyrkan ligger i Hammarby, en knapp km väster om kyrkbyn.

Möklinta Kyrka byggdes på 1300-talet, och har nyligen genomgått en omfattande renovering under större delen av 2008, där kyrkan radonsanerades, alla elledningar moderniserades och de vita väggarna tvättades rena.