Styrelse (BoF)

Styrelse BOF 2017/2018
Ordförande: Anna-Karin Ander Glöde
Vice ordförande: Terese Holm
Sekreterare: Sara Gidlund
Kassör: Elin Beckman
Ledamot: Bengt Persson
Ledamot: Thom Blomqvist
Suppleant: Stefan Hedberg
Suppleant: Desirée Vierula Forslund
Suppleant: Maria Johansson

 

< Barn & Föräldraföreningen