Styrelse Möklinta PRO

Ordförande: Bengt Svensson, 0224-802 85

Kassör: Majvor Wikström, 0224-800 40

Vice ordförande: Hans Johansson
Sekreterare: Berndt E Eriksson, 0224-810 05
Studieorganisatör: Maud Mattsson, 0224-800 42

Ersättare: Åke Brolin, 0224-800 40

< Möklinta PRO