Styrelse

Per Gunnar Eriksson, ordförande

Urban Åkerfeldt, vice ordförande

Jan Ehnberg, sekreterare, 0224-821 00

Hans Avelin, kassör

Sven Gustav Andersson, ledamot

Mikael Ferner, ledamot

Rolf Andersson, suppleant

< Möklinta Drivmedel ekonomisk förening